Мэдлэг

тендерт-оролцох-хүсэлтээ-илэрхийлэх

Монгол улсын Засгийн газар нь “Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”...

Дэлгэрэнгүй
тендерийн-урилга

Монгол улсын Засгийн газар нь “Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”...

Дэлгэрэнгүй
тендерийн-урилга

Огноо: 2020 оны 9 дүгээр сарын 03 Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газарт а...

Дэлгэрэнгүй
тендерийн-урилга

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР АГААР  НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй