Зуух үйлдвэрлэгчид

2013-2015 онуудад борлуулагдсан сайжруулсан зуухны компаниуд:
Байгууллага Хариуцдаг ажилтан Утас Зуух
1 Их тэнгэрийн хүч Золбоот 88080798 Бекас
2 Рояал өүшн Саруул 99022190 Дөл, Голомт
3 Сэлэнгэ констракшн А.Өнөржаргал 99064746 Өлзий
Зуух үйлдвэрлэгч
 
2017 оны 4-р сараас мөрдөж байгаа гэрийн зуухны стандартыг хангасан дотоодын үйлдвэрлэгчдийн зуухнууд:
Байгууллага Хариуцдаг ажилтан Утас Зуух
1 Жим Эрдэнэ ХХК Т.Алтанхуяг 99280223 Чин-3
2 Бурханы гал Ёндон 99186061 Дулаан-2
3 Зуух хөгжлийн төв Одонхишиг 357647, 91119036 ЗХТ-1, ЗХТ-2 

Зуух үйлдвэрлэгч