Зуухны борлуулагч нарт сургалт явуулав

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл

Дотоодын зуух үйлдвэрлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд  2017/2018 оны халаалтын улиралд хөнгөлөлттэй үнээр бүрэн шаталтат, сайжруулсан зуух борлуулах хөтөлбөрийн гол оролцогч талууд болох зуух үйлдвэрлэгч болон зуух борлуулах төвийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулагдлаа.